SALARISADMINISTRATIE

loonstroken voor de werknemers|aangiften loonbelasting aanmelding werknemers bij uitvoeringsinstellingen, etc.

 • Periodieke salarisverwerking.
 • Periodiek ontvangt u van ons de salarisspecificaties, betaallijst salarissen, loonjournaalpost periodiek en cumulatief, aangifte loonbelasting.
 • Uitwisseling gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst,
  ziekenfondsen en andere instanties.
 • Controle gedurende het jaar van de voorschotnota van de
  uitvoeringsinstelling.
 • Adequate verwerking van CAO wijzigingen.
 • Toetsing en toepassing van wet- en regelgeving.
 • Proforma loonberekeningen om u een juiste indicatie te geven van de loonkosten van de betreffende werknemer.