HORIZON Administratie & Advies B.V. verzorgt voor vele particulieren de belastingaangifte. Wij zijn goed op de hoogte van de nieuwe belastingregels en van de bijzonderheden welke zich bij particulieren kunnen voordoen.

Onderstaand treft u een overzicht van de gegevens welke nodig zijn voor het verzorgen van de belastingaangifte:
1. Jaaropgave salaris;
2. WOZ-waarde eigen woning;
3. Jaaropgaaf rente en kosten van de hypotheek;
4. Opgaaf van de betaalde premie voor een lijfrenteverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gat verzekering;
5. Betaalde premie ziektekostenverzekering/ziekenfondsverzekering;
6. Betaalde eigen bijdrage ziektekosten;
7. Nota's brillen, contactlenzen, homeopaat, alternatieve geneeswijzen, etc. Indien deze kosten niet zijn vergoed door de ziektekostenverzekeraar;
8. Premie begrafenisverzekering;
9. Opgaaf betaalde alimentatie voor ex-echtgenote of eigen kinderen voor het levensonderhoud;
10. Kopieen van reeds ontvangen aanslagen inkomstenbelasting;
13. Overzicht van de kinderen met hun geboortedata;
14. Overzicht van de banktegoeden, het effectenbezit, de tweede woning en andere waardevolle bezittingen, indien de waarde hiervan 18.000 euro (alleenstaanden) of 36.000 euro (gehuwden en samenwonenden) overschrijd;
15. Jaaropgaven pensioenfonds van de drie voorgaande jaren (indien aanwezig). Dit in verband met de berekening van de jaarruimte en reserveringsruimte voor het bepalen van de aftrek van de lijfrenteverzekering. Indien wij dit niet ontvangen, gaan wij ervan uit dat er geen pensioenopbouw bij de werkgever is geweest.

Indien u een nieuwe klant wordt, kunt u het beste even een kopie van de voorgaande belastingaangifte meenemen. Hierop staan de belangrijkste dingen doorgaans vermeld.

Elektronische aangifte
Nadat de belastingaangifte is ingevuld, ondertekend en retour ontvangen, verzorgen wij de digitale verzending ervan naar de belastingdienst. 

U ontvangt van ons een kopie van het aangiftebiljet, welke wij voor u hebben verzorgd.