ADMINISTRATIE

boekhouding|opstellen van begrotingen| maand-, kwartaal- en jaarrapporten

  • Periodieke verwerking van uw administratie, zodat u als ondernemer een goed inzicht verkrijgt over de financiele gang van zaken van uw onderneming. Daardoor krijgt u als ondernemer een goed stuk gereedschap in handen om uw onderneming te kunnen besturen en uw beslissingen te kunnen nemen.
  • Indien gewenst verzorgen wij de administratie bij u op kantoor en/of bij u thuis, zodat u direct inzage heeft in de cijfers.
  • Bij het voeren van een eigen administratie kunnen wij periodiek de administratie voor u controleren. 
  • Telefonische helpdesk voor de klant die de administratie zelf invoert in de computer.
  • Opstellen van de jaarrekening conform de wettelijke richtlijnen.
  • Cijfervergelijking met voorgaande perioden en/of branche cijfers.
  • Opstellen budgetten, begrotingen en andere financiele analyses.